Användarvillkor


Generellt

Genom att använda ZINEY som en plattform för ditt innehåll samtycker du till och förstår följande villkor:
 1. Ziney är en socialmedia plattform för både gratis och kommersiellt innehåll. Villkoren för köp och försäljning av innehåll listas separat.
 2. Du förstår att dina aktiviteter på Ziney är spårbara och kan lagras för senare bruk. Detta kan inkludera detaljerade loggar som innehåller information om din webbläsare. Du förstår att dina aktiviteter kan spåras tillbaka till din e-postadress eller ditt socialmediakonto, beroende på hur du registrerade dig hos Ziney.
 3. Du samtycker till och förstår begränsningarna och tekniska egenskaperna hos Zineys datalagring och dess hållbarhet. Detta inkluderar men är inte begränsat till oavsiktlig förstörelse av ditt konto eller dess innehåll. I normal drift kommer detta aldrig att hända, men du samtycker till att inte hålla Ziney ansvarig för oavsiktligt raderad data i händelse av användarfel, programmeringsfel, maskinvarufel, naturkatastrofer eller någon som helst annan orsak. Du förstår att Ziney inte kommer att på något sätt kompensera dig för förlorat innehåll, vare sig det blivit förstört eller på annat sätt gjorts oåtkomligt på ovanstående eller vilka som helst andra sätt.
 4. Du samtycker till och förstår att ditt konto och ditt innehåll tillhandahålls som en tjänst av Ziney. Du förstår att alla överträdelser av dessa villkor kan anses vara en anledning att stänga av eller avsluta ditt konto. Ziney förbehåller sig också rätten att övervaka innehåll och konton på plattformen utanför villkoren som beskrivs här. Ditt konto, och dess information kan raderas av vilken som helst anledning och när som helst utan orsak eller meddelande.
 5. Ziney faller under EU:s dataskyddsdirektiv och GDPR, och som användare skyddas du av dessa direktiv. Specifikt kommer vi, förutom själva tjänsten, att se till att varje utomstående part vi möjligtvis interagerar med som hanterar dina uppgifter också följer samma regler. Detta kan inkludera men är inte nödvändigtvis begränsat till Google Analytics.
 6. Du samtycker till att följa gemenskapsstandarder för innehåll du skapar på tjänsten. Du kommer inte att publicera innehåll som på något sätt är olagligt eller kan anses stötande, inklusive men inte begränsat till innehåll som inte är din immateriella egendom eller som du inte har en rätt att dela, innehåll som i allmänhet skulle kallas obscent, inklusive men inte begränsat till vilken som helst form av pornografi, sexuell exploatering eller extremt våld, hattal, uppvigling till våld, bedrägliga eller vilseledande system eller skräppost. Särskilt, accepterar vi inte någon form av nakenhet om det inte kan visas att det har seriöst litterärt, konstnärligt, politiskt eller vetenskapligt värde. Du förstår och accepterar att ditt innehåll kan modereras och tas bort utan varning, av dessa eller andra skäl. Upprepade överträdelser kan leda till att ditt konto permanent avstängs.
 7. Du förstår att innehållet på Ziney inte nödvändigtvis är godkänt av eller representerar plattformen, utan representerar innehållets skapare. I händelse av brott mot gemenskapsnormer, lagar eller andra överträdelser av anständighet, godkänner du att du inte kommer att hålla Ziney ansvarig på något sätt, inklusive men inte begränsat till domstolsärenden. Om du känner dig förolämpad av något material, låt oss istället veta om det så att vi kan granska innehållet och dess skapare och om nödvändigt vidta lämpliga åtgärder.
 8. Du samtycker till och förstår att dessa villkor kan ändras när som helst. Mindre förändringar och förtydliganden som inte ändrar villkorens anda eller avsikt kommer att uppdateras tyst i dessa villkor. Större ändringar av villkoren kommer att meddelas dig via e-post, telefon, privata meddelanden i tjänsten eller någon annan kanal där du med rimlighet kan förväntas nås. Användning av Ziney efter dessa villkorsförändringar utgör, och kommer att tolkas som ett godkännande av de uppdaterade villkoren. Ziney kommer i allmänhet inte, men kan efter eget gottfinnande be dig att specifikt godkänna villkoren om igen. Istället måste du inaktivera och sluta använda ditt konto om du inte godkänner de uppdaterade villkoren.

Köp

Genom att använda ZINEY som en plattform för att köpa innehåll samtycker du till och förstår följande villkor:
 1. Ziney är en marknadsplattform där leverantörer direkt kan sälja innehåll till dig, slutkunden. Ziney kan ta ut avgifter från transaktionen, men dessa betalas av försäljaren och läggs inte till det pris som visas för dig, slutkunden. Ziney själv kommer aldrig att debitera dig för någonting förutom det du köper av försäljare.
 2. Du förstår att innehållet du köper lagligt ägs av och kan vara upphovsrättsskyddat av innehavaren av innehållskontot. Du får inte distribuera innehållet utanför Ziney, såvida inte kontoinnehavaren specifikt tillåter dig att göra det. Att göra det är ett brott, som kan bestraffas enligt lag.
 3. Du förstår att det är ditt ansvar att se till att du inte köper olagligt innehåll. Om du gör det och debiteras för det samtycker du till att inte hålla Ziney ansvarig för eventuella utgifter. Ziney är bara en marknadsplats, vi kan inte kontrollera alla leverantörer.
 4. Vid tvister, t.ex. återbetalning, kommer du att kontakta och lösa problemet direkt med försäljaren, inte med Ziney. Du kommer inte att hålla Ziney ansvarig för någon ekonomisk förlust som uppstår p.g.a. dina aktiviteter på Ziney. För att klargöra: det är möjligt att vissa kontoinnehavare kanske inte arbetar under något som kan kallas en rättvis affärsmodell. Ziney kommer att göra sitt bästa för att stänga dåliga försäljares konton, men kommer inte alltid att kunna förhindra dåliga försäljningar. Om du anser att ett konto bryter mot en lag eller på annat sätt inte fungerar i god anda eller med goda avsikter, vänligen kontakta Ziney direkt.
 5. Du ser till att du inte deltar i någon form av bedrägeri i betalningsprocessen. Detta inkluderar, men är inte begränsat till kreditkortsbedrägeri eller annan typ av ekonomiskt brott. Bedrägerier kan tas till domstol.
 6. Du samtycker till och förstår begränsningarna och tekniska egenskaperna hos Zineys datalagring och dess hållbarhet. Detta inkluderar men är inte begränsat till oavsiktlig förstörelse av ditt konto eller dess innehåll. Vid normal drift kommer detta aldrig att hända, men du samtycker till att inte hålla Ziney ansvarig för oavsiktligt raderad data i händelse av användarfel, programmeringsfel, maskinvarufel, naturkatastrofer eller vilken som helst annan orsak. Du förstår att varken Ziney eller innehållsförsäljaren kommer att ersätta dig för innehåll som har förlorats, förstörts eller på annat sätt görs oåtkomligt på dessa eller andra sätt.
 7. Du samtycker till och förstår att dessa villkor kan ändras när som helst. Mindre förändringar och förtydliganden som inte förändrar andan eller avsikten med villkoren uppdateras tyst i dessa villkor. Större ändringar i villkoren kommer att meddelas till dig via e-post, telefon, privata meddelanden från Ziney eller någon annan kanal där du rimligen kan förväntas nås. Användning av Ziney efter dessa villkorsändringar utgör och kommer att tolkas som ett godkännande av de uppdaterade villkoren. Ziney kommer i allmänhet inte, men kan efter eget gottfinnande be dig att specifikt godkänna villkoren igen. Istället måste du sluta använda eller inaktivera ditt konto om du inte godkänner de uppdaterade villkoren.

Försäljning

Genom att använda ZINEY som en plattform för innehållsförsäljning samtycker du till, och kommer, efter bästa förmåga, att följa innehållet i följande termer:
 1. Du, försäljaren, förstår att alla dina finansiella transaktioner lagras och kan övervakas av Ziney. Dessa uppgifter inkluderar information om ditt innehåll, ditt konto och slutkundens konto, men inkluderar INTE tekniska detaljer för betalningen, t.ex. kreditkortsnummer.
 2. Du, säljaren, är ansvarig för att säkerställa att materialet du säljer är lagligt för dig att distribuera och sälja. Detta inkluderar, men är inte begränsat till upphovsrättslagar, anständighetslagar och sekretesslagar. Du ser till att eventuella juridiska tvister rörande ditt material inte kommer att involvera Ziney på något sätt. Ziney är bara en marknadsplats och kommer inte och kan inte kontrollera varje leverantör för laglighet.
 3. Du, säljaren, är ansvarig för att lösa alla möjliga tvister med slutkunden. Detta inkluderar, men är inte begränsat till återbetalningar, rabatter, ersättningsinnehåll eller delvis återbetalning. Du samtycker till att inte inkludera Ziney i någon av dessa affärsprocesser. För alla transaktioner genom Ziney, för vilka Ziney har extraherat en provision eller annan serviceavgift återbetalas inte avgiften till dig, försäljaren, eller slutkunden. Ziney kommer att behålla eventuella serviceavgifter, oavsett tvister eller extra kostnader mellan dig, försäljaren, och köparen.
 4. Du, försäljaren, går med på att inte hålla Ziney ansvarig på något sätt, lagligt eller icke-lagligt, för eventuell åtkomst till ditt innehåll genom icke-lagliga eller icke avsedda medel. Detta inkluderar, men är inte begränsat till tillgång till för betalinnehåll genom hackning eller utnyttjande av datorsårbarheter. Detta inkluderar även oavsiktliga kodfel som kan utsätta ditt innehåll för icke-betalande användare. Ziney kommer att göra sitt yttersta för att förhindra dessa fall, men du går med på att inte hålla Ziney ansvarig för att kompensera dig för förluster på grund av dessa problem.
 5. Du, försäljaren, håller med och förstår tekniska aspekterna och begränsingarna i Zineys datalagringspolicyn. Detta inkluderar, men är inte begränsat till: dina uppgifter kan lagras på flera platser och dina uppgifter kan lagras efter den tid de är tillgängliga offentligt. Allt innehåll är tillgängligt och synligt för Zineys personal. Raderat innehåll kan fortfarande finnas i vissa lagringsutrymmen, och kommer att tas bort permanent efter Zineys gottfinnande. Den primära anledningen till denna klausul är att säkerställa återhämtning från olika användarfel, t.ex. av misstag raderat innehåll eller användarkonto, men kan användas av andra skäl.
 6. Du, försäljaren, håller med om och förstår begränsningarna och tekniska egenskaperna hos Zineys datalagring. Detta inkluderar, men är inte begränsat till oavsiktlig förstörelse av ditt konto eller innehåll. I normal drift kommer detta aldrig att hända, men du går med på att inte hålla Ziney ansvarig för oavsiktligt raderad data i fall av användarfel, programmeringsfel, maskinvarufel, naturkatastrofer eller vilken som helst annan orsak.
 7. Du, försäljaren, kommer att lösa eventuella problem som rör Stripe direkt med Stripe utan att involvera Ziney. Detta inkluderar, men är inte begränsat till problem med ogiltiga kreditkort, förfalskningar eller otillräcklig användarkredit. Detta innebär också möjliga problem med Stripes utbetalningar till ditt bankkonto. Du kommer inte att hålla Ziney ansvarig för problem som berör teknisk överföring av pengar mellan ditt Stripe-konto, ditt bankkonto eller slutkundens bank konto. Dessutom godkänner du att lösa dessa problem antingen med Stripe eller slutanvändaren direkt, utan att involvera Ziney.
 8. Du, försäljaren, godkänner och förstår att ditt konto och innehåll tillhandahålls som en tjänst av Ziney. Du förstår att eventuella brott mot dessa villkor kan betraktas som anledning att stänga av eller terminera ditt konto. Ziney reserverar också rätten att övervaka innehåll och konton utanför villkoren beskrivs här. Ditt konto och dess information kan termineras av vilken som helst anledning och när som helst utan anledning eller meddelande.
 9. Du, försäljaren, godkänner och förstår att dessa villkor kan ändras när som helst. Mindre förändringar och förtydliganden som inte ändrar andan eller avsikten med villkoren kommer att tyst uppdateras i dessa villkor. Större förändringar kommer att meddelas till dig via e-post, telefon, privata meddelanden från Ziney eller någon annan kanal där du rimligen kan förväntas nås. Användande av Ziney efter dessa förändringar utgör och kommer att tolkas som ett godkännande av de uppdaterade villkoren. Ziney kommer i allmänhet inte, men kan efter eget gottfinnande be dig att specifikt godkänna villkoren igen. Istället måste du inaktivera ditt försäljningskonto om du inte håller med de uppdaterade villkoren.

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 21.4.2021.

Företagets identitet och kontaktuppgifter

Företagets identitet:

Ziney Ab
Käsityöläiskatu 7b8
20100 Åbo, Finland
info@ziney.co
+358 50 358 8607
FO-nummer: 3187201-2

Dataskyddsombud:

Daniel Sjöblom (daniel@ziney.co)

Lista över data vi samlar in

Loggar:
 • IP-adress
 • Webbläsare (Internet Explorer, Firefox, etc.)
 • Operativsystem (Windows etc.)
 • Sidor besökta av användaren
Registrerade användare:
 • E-postadress
 • För- och efternamn (valfritt)
 • Land (valfritt)
 • Länk till en extern webbplats (valfritt)
 • Fritt formulerad beskrivning (valfritt)
 • Profilbild (valfritt)
Information skapad av användare, såsom:
 • Innehåll (artiklar, videor, bilder etc.)
 • Reaktioner på innehåll (gillningar, röster, kommentarer, etc.)
 • Interaktioner med andra användare (chattmeddelanden, följ-funktionen, block-funktionen etc.)
Information om inköp:
 • Vad en användare har köpt
 • Användarens belägenhet (gatunivåadress + IP-information)
 • Vad inköpen kostar
 • Vilken betalningsmetod som användes
 • Betalningsmetodsinformation (t.ex. kreditkortsnummer)
Information om försäljning:
 • Vad en användare har sålt
 • Användarens kunder (all användardata, inklusive belägehet på gatunivå)
 • Hur mycket användaren har sålt
 • Använda betalningsmetoder
 • För prenumerationer, betalningsmetodsinformation (t.ex. kreditkortsnummer)
Svar på enkäter, undersökningar o.dyl.:
 • Användarens svar på enkäter, undersökningar o.dyl.
Kontaktförfrågningar:
 • Kontaktförfrågningar initierade av användare (kontaktformulär, e-post, telefonsamtal etc.)

Vem behandlar data

Förutom loggnivå och inköps- / försäljningsdata behandlas information i allmänhet endast av Zineys anställda och tjänster som krävs för att implementera plattformens funktionalitet och delas inte med tredje parter.

Undantag:

 • i rättsliga fall kan information delas med statliga agenter såsom domstolar

Om data på loggnivå delas med en tredje part anonymiseras den först eller på annat sätt säkerställs att den hanteras enligt GDPR-direktiven av den tredje parten.

Exempel:

 • Google Analytics (valfritt, om användaren väljer att använda)
 • Hotjar (valfritt, om användaren väljer att använda)
 • Newrelic (används för prestandaprofilering)
 • RorVsWild (används för prestandaprofilering)

Köp- och försäljningsdata delas med de parter som är inblandade i affärstransaktionen, t.ex. en säljare kan se var den köpande kunden befinner sig, hur mycket han har betalat, om han har väntande betalningar och så vidare. Detta inkluderar inte e-postadresser eller telefonnummer, inte heller detaljer om betalningsmetoden såsom kreditkortsnummer.

Information kan göras tillgänglig för underleverantörer för att genomföra specifika uppgifter på Zineys vägnar, men i dessa fall ser vi också till att kunden skyddas av GDPR genom att ställa samma krav på dem. Informationen kommer också att vara en begränsad delmängd som anges av Ziney, vi kommer aldrig att dela en "fullständig profil" med underleverantörer. Detta inkluderar, men är inte begränsat till:

 • Kundsupport
 • Marknadsanalys
 • Bokföring
 • Kortbetalningar

I fall där det finns ett behov för oss att interagera med en part som inte helt följer GDPR, kommer vi först att kryptera data säkert innan vi interagerar med den parten, eller så anonymiserar vi uppgifterna, dvs. data kan lagras på en icke-GDPR-plattform, men den plattformen kommer inte att kunna komma åt informationen på ett sätt som skulle kunna identifiera något om användare av Ziney.

Varför behandlas data

Uppgifter behandlas vanligtvis för att säkerställa driften av tjänsten, dvs. för att ge användarna de funktioner som tjänsten implementerar. Detta inkluderar bl.a.:

 • Infrastrukturunderhåll (dvs. loggar lagras för att göra det möjligt att lösa problem och programmeringsfel i tjänsten)
 • Normal drift (dvs. chattmeddelanden måste lagras och bearbetas för att visa meddelanden för användare)
 • Analytics (för att göra det lättare att identifiera problem och flaskhalsar i tjänstedesignen)
 • Lagliga krav (t.ex. information som lagras för skatteändamål, som kvitton på köp eller försäljning)
 • Affärsverksamhet (t.ex. information som används i redovisning eller affärsutveckling)

Utöver detta kan vi använda kundens information för marknadsförings- eller marknadsanalysändamål, med följande begränsningar och garantier för användaren:

 • Användaren kan välja bort marknadsföring när som helst
 • Marknadsföringen kommer att vara strikt relaterad till Ziney, dvs. vi kommer inte plötsligt att börja erbjuda tandborstar eller skor till våra kunder
 • Marknadsföringsuppgifterna delas eller säljs inte till tredje parter, förutom eventuella underleverantörer som arbetar för oss under vår ledning och våra villkor.

Varifrån samlas data in

Förutom data på loggnivå samlas all information från frivilliga åtgärder som utförs av användaren, t.ex. registrering, skapande av innehåll, köp på plattformen och så vidare.

Vi importerar inte automatiskt data om användare från externa källor, t.ex. e-postlistor eller databaser från andra företag eller myndigheter. Vi kan efter eget gottfinnande konsultera öppna statliga eller privata databaser om användare vid t.ex. betalningstvister, för att förhindra kända bedrägerier och andra liknande orsaker.

Hur länge lagras data

Data lagras som regel tills användaren avregistrerar sig eller på annat sätt tas bort från tjänsten. Detta för att ge våra användare en kontinuerlig tjänst, t.ex. Vi tar vanligtvis inte bort ett konto efter X månaders inaktivitet, även om vi kan göra det efter eget gottfinnande.

Ett undantag är data på loggnivå som vanligtvis kasseras när de inte längre är användbara eller när lagringsutrymme behöver frigöras.

Automatiserat beslutsfattande

Data kan användas i AI-baserade eller andra automatiserade beslutssystem, men i allmänhet inte där det kan påverka användare lagligt eller på annat sätt väsentligt. Dess huvudsyfte är att säkerställa funktionaliteten i tjänsten, t.ex. genom att använda AI för att blockera innehåll som annars uttryckligen är förbjudet i användarvillkoren.

Dataöverföring utanför EU / ETA

Våra tjänster och datacenter kan vara placerade inom eller utanför EU, och det kan ske överföring av data mellan olika datacenter i olika regioner. Våra tjänster och datacenter ger användarna åtminstone lika hög skyddsnivå som GDPR gör i EU, eller i de fall de inte gör det krypterar eller anonymiserar vi all information som skickas till de specifika tjänsterna. En användare har rätt att avsluta sitt konto om han eller hon inte tillåter att information används på detta sätt.

Tjänsten är öppen för vem som helst. En användares offentliga information, t.ex. användarprofilen och allt skapat innehåll, men ingen av de privata uppgifterna, kommer att synas runt om i världen.

Om en användare köper innehåll från leverantörer utanför EU kommer de att ha tillgång till detaljerna om det köpet.

Varför lagrar vi inte allt inom EU? Vi föredrar europeiska partners, men i vissa fall är det inte möjligt, t.ex. en tjänst vi använder kanske ännu inte har europeiska datacenter. När det gäller interaktioner med användare utanför EU är uppgifterna redan offentligt synliga utanför EU, och var de lagras är det naturligtvis en sekundär fråga. I andra fall gör vi detta för att säkerställa att tjänstens prestandakrav, till exempel så att vi kan dela innehåll till användare utanför EU från platser närmare dem. I andra fall kan vi göra det av ekonomiska skäl för att säkerställa konkurrenskraftig prissättning genom att använda en billigare tjänst utanför EU.

Användare skyddas av de lagliga skyddsåtgärderna i GDPR (artiklarna 46 och 47).

Säkerhetsåtgärder

Alla https (webbplats) anslutningar är säkrade och krypterade med SSL. Alla serveranslutningar är krypterade och säkrade. E-postmeddelanden är inte krypterade, men kontona är säkrade med lösenord eller andra autentiseringsmekanismer, och tillgången till själva e-posttjänsten är krypterad. Specifikt använder kontaktformuläret e-post och meddelandena är inte krypterade.

Vi tar säkerhet på allvar och vidtar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda våra användare och oss själva.

Cookiepolicy

Vi strävar efter att använda en minimal uppsättning cookies. Vissa av dem är absolut nödvändiga för funktionalitet, och alla valfria kommer som standard inte att användas om inte kunden väljer att använda dem. I synnerhet kommer vi alltid att be användaren att uttryckligen tillåta så kallade tredjepartscookies som kan användas för att spåra användaren i ett brett utbud av tjänster. Att välja bort valfria cookies påverkar inte tjänsternas funktionalitet. Cookiepreferenser kan ändras när som helst och av vilken anledning som helst. Vår cookiepolicy är GDPR-kompatibel.

Användarnas rättigheter

Enligt GDPR har en användare rätt att:

Utföra en informationsförfrågan för att kontrollera om tjänsten har information om honom

Utföra en informationsförfrågan för att fastställa vilken information tjänsten har om honom

Informationsförfrågningar kan utföras upp till en gång per år, varefter vi kan begära en avgift för informationshämtningen. Avgiften är till för att förhindra överbelastning av våra resurser och är avsedd att täcka kostnaden för informationshämtningen.

En användare kan be om att deras information uppdateras i alla register vi har om dem. Vanligtvis görs detta via funktionen "Redigera profil", men om detta inte är tillräckligt kan han kontakta oss direkt.

En användare har rätt att neka oss vår lagliga marknadsföring där deras information används, i synnerhet, marknadsföringserbjudanden som skickas via e-post.

En användare har rätt att avregistrera sitt konto och få all relaterad information förstörd. Detta kan göras via sidan "Redigera profil". Detta inkluderar inte kommunikation som skett utanför plattformen, t.ex. e-postmeddelanden och inkluderar inte a) information som skickas via kontaktformuläret b) svar på anonyma enkäter, undersökningar el.dyl. där användaren uppgivit sin e-postaddress eller annan kontaktinformation.

Förfrågningar som skickas via kontaktformuläret skickas per e-post till vår kundsupport och raderas vanligtvis efter bearbetning. En kund kan begära att vi specifikt raderar e-postkorrespondens med dem, utom där detta skulle strida mot någon annan lag. Svar på anonyma enkäter, undersökningar el.dyl. sparas i ett separat system. En kund kan begära att vi specifikt raderar alla svar relaterade till en specifik e-postaddress eller annan kontaktinformation, utom där detta skulle strida mot någon annan lag..

Användare har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Policyändringar

Policyändringar meddelas genom att ändra datumet högst upp i detta dokument.

Kontakt

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy kan du kontakta oss på info@ziney.co eller genom att använda kontaktformuläret på webbplatsen, https://ziney.co

För att kontakta en tillsynsmyndighet, kontakta en lokal statsrepresentant eller juridisk rådgivare för att kartlägga dina alternativ.