Serviceavgifter
Välj avgifterna du vill visa genom att specifiera valuta och andra detaljer. För att se din nettovinst för ett specifikt pris kan du skriva in det i prisfältet.

Graderad prissättning för EUR engångsköp:
Försäljningspris:
1.50€ - 2.99€
Avgift:
35 procent
Försäljningspris:
3.00€ - 4.99€
Avgift:
30 procent
Försäljningspris:
5.00€ - 6.99€
Avgift:
25 procent
Försäljningspris:
7.00€ - 9.99€
Avgift:
20 procent
Försäljningspris:
10.00€ - 24.99€
Avgift:
15 procent
Försäljningspris:
25.00€ - 1000.00€
Avgift:
10 procent