Serviceavgifter
Välj avgifterna du vill visa genom att specifiera valuta och andra detaljer. För ett estimat på din nettovinst för ett specifikt pris kan du skriva in det i prisfältet.

Graderad prissättning för EUR engångsköp:
Försäljningspris:
1.50€ - 5.00€
Grundavgift:
0.50€
Försäljningspris:
5.01€ - 10.00€
Grundavgift:
0.90€
Försäljningspris:
10.01€ - 20.00€
Grundavgift:
1.60€
Försäljningspris:
20.01€ - 50.00€
Grundavgift:
3.00€
Försäljningspris:
50.01€ - 1000.00€
Grundavgift:
5.00€